बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
NHM अंतर्गत पदभरती वेळापत्रकात केल्या बाबत सूचना

NHM अंतर्गत पदभरती वेळापत्रकात केल्या बाबत सूचना

01/09/2021 15/09/2021 पहा (626 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत रेकॉर्ड किपर पदासाठी पात्र अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत रेकॉर्ड किपर पदासाठी पात्र अपात्र यादी

27/08/2021 07/09/2021 पहा (2 MB)
NHM अंतर्गत पदभरती वेळापत्रकात बदल केल्या बाबत सूचना

NHM अंतर्गत पदभरती वेळापत्रकात बदल केल्या बाबत सूचना

18/08/2021 03/09/2021 पहा (925 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत निवड आदेश घेउन जाण्या बाबत सुचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत निवड आदेश घेउन जाण्या बाबत सुचना

23/08/2021 30/08/2021 पहा (1 MB)
NHM पदभरती वेळापत्रकात बदल

NHM पदभरती वेळापत्रकात बदल

03/08/2021 24/08/2021 पहा (256 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियनाअंतर्गत निवड व गुणानुक्रम यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियनाअंतर्गत निवड व गुणानुक्रम यादी

12/08/2021 20/08/2021 पहा (67 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत उमेदवाराची कौशल्य विकास चाचणी व मुलाखती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत उमेदवाराची कौशल्य विकास चाचणी व मुलाखती

20/07/2021 05/08/2021 पहा (4 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती उमेदवाराची निवड व प्रतिक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती उमेदवाराची निवड व प्रतिक्षा यादी

20/07/2021 05/08/2021 पहा (843 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दिनांक 22/07/2021 रोजच्या मुलाखतीतुन निवड व प्रतिक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दिनांक 22/07/2021 रोजच्या मुलाखतीतुन निवड व प्रतिक्षा यादी

24/07/2021 05/08/2021 पहा (1 MB)
.राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कौशल्य विकास चाचणी नंतर मुलाखती बाबत उमेदवारांची यादी

.राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कौशल्य विकास चाचणी नंतर मुलाखती बाबत उमेदवारांची यादी

24/07/2021 05/08/2021 पहा (18 KB)