बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान वसमत पद भरती

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान वसमत पद भरती

02/07/2024 15/07/2024 पहा (574 KB)
जिल्हा परिषद हिंगोली, सरळसेवा भरती -2023 पर्यवेक्षिका या पदासाठी उमेदवारांची यादी ज्यांनी दिनांक ११.०७.२०२४ रोजी ०४:०० वाजता जिल्हा परिषद हिंगोली येथे मुळ कागदपत्र तपासनीसाठी उपस्तीत राहणे बाबत.

जिल्हा परिषद हिंगोली, सरळसेवा भरती -2023 पर्यवेक्षिका या पदासाठी उमेदवारांची यादी ज्यांनी दिनांक ११.०७.२०२४ रोजी ०४:०० वाजता जिल्हा परिषद हिंगोली येथे मुळ कागदपत्र तपासनीसाठी उपस्तीत राहणे बाबत.

02/07/2024 15/07/2024 पहा (1,004 KB)
जिल्हा परिषद हिंगोली, सरळसेवा भरती 2023- कनिष्ठ आरेखक या पदासाठी उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी.

जिल्हा परिषद हिंगोली, सरळसेवा भरती 2023- कनिष्ठ आरेखक या पदासाठी उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी.

08/07/2024 15/07/2024 पहा (628 KB)
जि प हिंगोली – सरळ सेवा भरती 2023- कनिष्ठ सहाय्यक या संवर्गात ऑनलाईन परीक्षे मध्ये पात्र उमेदवारांच्या गुणांची एकत्रित यादी

जि प हिंगोली – सरळ सेवा भरती 2023- कनिष्ठ सहाय्यक या संवर्गात ऑनलाईन परीक्षे मध्ये पात्र उमेदवारांच्या गुणांची एकत्रित यादी

20/06/2024 05/07/2024 पहा (291 KB)
जिल्हा परिषद हिंगोली, सरळसेवा भरती 2023-स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदासाठी उमेदवारांची सुधारीत यादी ज्यांनी दिनांक 5.07.2024 रोजी 10:30 वाजता जिल्हा परिषद हिंगोली येथे मुळ कागदपत्रे तपासनीसाठी उपस्तीत राहणे बाबत

जिल्हा परिषद हिंगोली, सरळसेवा भरती 2023-स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदासाठी उमेदवारांची सुधारीत यादी ज्यांनी दिनांक 5.07.2024 रोजी 10:30 वाजता जिल्हा परिषद हिंगोली येथे मुळ कागदपत्रे तपासनीसाठी उपस्तीत राहणे बाबत

28/06/2024 05/07/2024 पहा (1 MB)
जिल्हा परिषद हिंगोली सरळ सेवा भरती 2023 औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गात ऑनलाईन परिक्षेत पात्र उमेदवारांना कागदपत्रे पडताळणी साठी बोलवायची यादी

जिल्हा परिषद हिंगोली सरळ सेवा भरती 2023 औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गात ऑनलाईन परिक्षेत पात्र उमेदवारांना कागदपत्रे पडताळणी साठी बोलवायची यादी

20/06/2024 30/06/2024 पहा (482 KB)
समुदाय आरोग्य अधिकारी एक्झिट एक्झाम मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांच्या समुपदेशना बाबत…

समुदाय आरोग्य अधिकारी एक्झिट एक्झाम मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांच्या समुपदेशना बाबत…

24/06/2024 28/06/2024 पहा (199 KB)
जिल्हा परिषद हिंगोली, सरळसेवा भरती 2023-स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदासाठी उमेदवारांची सुधारीत यादी ज्यांनी दिनांक 25.06.2024 रोजी 10:30 वाजता जिल्हा परिषद हिंगोली येथे मुळ कागदपत्रे तपासनीसाठी उपस्तीत राहणे बाबत

जिल्हा परिषद हिंगोली, सरळसेवा भरती 2023-स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदासाठी उमेदवारांची सुधारीत यादी ज्यांनी दिनांक 25.06.2024 रोजी 10:30 वाजता जिल्हा परिषद हिंगोली येथे मुळ कागदपत्रे तपासनीसाठी उपस्तीत राहणे बाबत

21/06/2024 25/06/2024 पहा (843 KB)
जिल्हा परिषद हिंगोली सरळसेवा भरती 2023 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदासाठी गुणानुक्रमे मूळ कागदपत्र पडताळणी करिता बोलवण्यात आलेल्या उमेदवाराची यादी

जिल्हा परिषद हिंगोली सरळसेवा भरती 2023 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदासाठी गुणानुक्रमे मूळ कागदपत्र पडताळणी करिता बोलवण्यात आलेल्या उमेदवाराची यादी

19/06/2024 25/06/2024 पहा (931 KB)
जिल्हा परिषद हिंगोली भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग – पर्यवेक्षिका

जिल्हा परिषद हिंगोली भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग – पर्यवेक्षिका

11/06/2024 22/06/2024 पहा (129 KB)