दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
जाहीर प्रगट 161 गट न. 43.1.1_206.5_46.1.9_40.2 डाउनलोड(564 KB)
जाहीर प्रगटन 161 गट न. 9 मौ. वारंगा फाटा ता. कलमनुरी 26/06/2019 डाउनलोड(508 KB)
जाहीर प्रगटन 161 गट न. 47 ता. कलमनुरी 26/06/2019 डाउनलोड(323 KB)
तलाठी बदली कळमनुरी 06/06/2019 डाउनलोड(3 MB)
लिगो इंडिया प्रोजेक्ट 04/06/2019 डाउनलोड(1 MB)
जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या बदल्यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी-आरोग्य विभाग 01/06/2019 डाउनलोड(850 KB)
मतदान केंद्र यादी नगर परिषद पोट निवळणूक हिंगोली २०१९ 29/05/2019 डाउनलोड(216 KB)
प्रेस नोट 30/05/2019 डाउनलोड(594 KB)
अंतिम मतदार यादी नगर परिषद पोट निवळणूक हिंगोली २०१९ 27/05/2019 डाउनलोड(8 MB)
पाणी टंचाई कृती आराखडा २०१८-१९ द्वितीय 14/05/2019 डाउनलोड(1,019 KB)