बंद

डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ बघणे

भेट द्या: https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/DSLR

महसूल शाखा

स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय | शहर : हिंगोली | पिन कोड : 431513
दूरध्वनी : 02456-221450 | ईमेल : rdc[dot]hingoli123[at]gmail[dot]com