बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशान कक्ष अंतर्गत असलेल्या योजनेचे २०१९-२०२० या अर्थीक वर्षाचे लेखापरिक्षन करण्याकरिता सनदी लेखापाल यांची निवड करण्याकरिता जाहीरात.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशान कक्ष अंतर्गत असलेल्या योजनेचे २०१९-२०२० या अर्थीक वर्षाचे लेखापरिक्षन करण्याकरिता सनदी लेखापाल यांची निवड करण्याकरिता जाहीरात.

10/07/2020 20/07/2020 पहा (797 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यक्रम सहाय्यक पदाची पात्र-अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यक्रम सहाय्यक पदाची पात्र-अपात्र यादी

09/07/2020 13/07/2020 पहा (5 MB)
संग्रहित