बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा परिषद हिंगोली सरळ सेवा भरती 20 23 -पशुधन पर्यवेक्षक या पदासाठी पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी करणे करीता ची यादी

जिल्हा परिषद हिंगोली सरळ सेवा भरती 20 23 -पशुधन पर्यवेक्षक या पदासाठी पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी करणे करीता ची यादी

02/03/2024 06/03/2024 पहा (6 MB)
जिल्हा परिषद हिंगोली, सरळसेवा भरती 2023- पशुधन पर्यवेक्षक या पदाच्या परीक्षेमध्ये उमेदवारास प्राप्त गुणांची यादी

जिल्हा परिषद हिंगोली, सरळसेवा भरती 2023- पशुधन पर्यवेक्षक या पदाच्या परीक्षेमध्ये उमेदवारास प्राप्त गुणांची यादी

23/02/2024 03/03/2024 पहा (140 KB)
संग्रहित