बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्तीची निवड करण्याकरीता सुधारित कार्यक्रम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्तीची निवड करण्याकरीता सुधारित कार्यक्रम

29/09/2023 15/10/2023 पहा (285 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादि

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादि

22/09/2023 30/09/2023 पहा (3 MB)
संग्रहित