बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील आरोग्य विभागाशी संबधित गट – क संवर्गातील सर्व पदे भरण्याबाबत शुध्दीपत्रक दिनांक 05 /09/2021.

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील आरोग्य विभागाशी संबधित गट – क संवर्गातील सर्व पदे भरण्याबाबत शुध्दीपत्रक दिनांक 05 /09/2021.

06/09/2021 21/09/2021 पहा (87 KB)
आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद हिंगोली अंतर्गत गट – क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद हिंगोली अंतर्गत गट – क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहीरात

28/08/2021 21/09/2021 पहा (766 KB)
जिल्हा परिषद हिंगोली अधिपत्याखालील आरोग्य विभागाशी सबंधीत पदभरती बाबत जाहीर प्रकटन

जिल्हा परिषद हिंगोली अधिपत्याखालील आरोग्य विभागाशी सबंधीत पदभरती बाबत जाहीर प्रकटन

27/08/2021 21/09/2021 पहा (485 KB)
संग्रहित