भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा परिषद हिंगोली

जिल्हा परिषद हिंगोली कार्यालयाची गट क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात

02/03/2019 16/04/2019 डाउनलोड (6 MB)
तलाठी भरती बाबत

तलाठी भरती 2019

25/02/2019 31/03/2019 डाउनलोड (635 KB)
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ भरती

15/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (6 MB)
शहरी आरोग्य अभियान

अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

05/02/2019 31/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा हिंगोली

पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा भरती प्रक्रिया २०१८

पदाचे नाव : रसायनी व अणुजैविक तज्ञ्

अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

02/02/2019 31/03/2019 डाउनलोड (743 KB)
शहरी आरोग्य अभियान

शहरी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी व स्टाफ नर्स पदांची पात्र-अपात्र यादी प्रसिध्दी बाबत

23/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
जी. एस. डी. ए. भरती: २०१८ पात्र / अपात्र उमेदवारांच्या याद्या

रसायनी, अनुजैविक तज्ञ, प्रयोगशाळा सहाय्यक व प्रयोगशाळा मदतनीस पदां करिता पात्र / अपात्र उमेदवारांच्या याद्या

17/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (8 MB)
शहरी आरोग्य अभियान

सर्वसाधारण नोट

15/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (492 KB)
शहरी आरोग्य अभियान

शहरी आरोग्य बसमत अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी व स्टाफ नर्स पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची सर्वसाधारण यादी

15/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (471 KB)
शहरी आरोग्य अभियान

शहरी आरोग्य हिंगोली अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी व स्टाफ नर्स पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची सर्वसाधारण यादी

15/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
संग्रहित