बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
हिंगोली NHM 15’वा वित्त आयोग च्या दि 24:11:22 च्या मुलाखती रद्द झाले बाबत

हिंगोली NHM 15’वा वित्त आयोग च्या दि 24:11:22 च्या मुलाखती रद्द झाले बाबत

23/11/2022 24/11/2022 पहा (420 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 15 वित्त आयोग मुलाखती बाबत सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 15 वित्त आयोग मुलाखती बाबत सूचना

21/11/2022 24/11/2022 पहा (321 KB)
राष्टीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी

18/11/2022 31/12/2022 पहा (160 KB)
संग्रहित