भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नएचएम भरती अंतर्गत मुलाखत बाबत सूचना

नएचएम भरती अंतर्गत मुलाखत बाबत सूचना

19/09/2019 21/09/2019 पहा (354 KB)
एनएचएम भरती अंतर्गत मुलाखतीस पात्र उमेदवारांचे वेळा पत्रक

एनएचएम भरती अंतर्गत मुलाखतीस पात्र उमेदवारांचे वेळा पत्रक

16/09/2019 22/09/2019 पहा (9 MB)
एन. एच. एम मुलाखती नुसार निवड व प्रतिक्षा यादी 07/09/2019 31/12/2019 पहा (5 MB)
वैघकीय अधिकारी गट – अ यांचे रिकपदे कंत्राटी स्वरूपात भरणे बाबत 06/09/2019 30/09/2019 पहा (408 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2019 पदभरती पात्र/अपात्र यादी 03/09/2019 30/11/2019 पहा (228 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2019 पदभरती पात्र/अपात्र यादी योगा आयुष 03/09/2019 30/11/2019 पहा (1 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2019 पदभरती पात्र/अपात्र यादी सर्जन 03/09/2019 30/11/2019 पहा (670 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2019 पदभरती पात्र/अपात्र यादी रेडिऑलॉजिस्ट 03/09/2019 30/11/2019 पहा (665 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2019 पदभरती पात्र/अपात्र यादी ओबीजिवाय 03/09/2019 30/11/2019 पहा (973 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2019 पदभरती पात्र/अपात्र यादी एमओ यूजी आयुष 03/09/2019 30/11/2019 पहा (905 KB)
संग्रहित