भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत अधिपरिचारिका पदाकरिता निवड व प्रतीक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत अधिपरिचारिका पदाकरिता निवड व प्रतीक्षा यादी जि. प. हिंगोली

21/09/2019 31/03/2020 पहा (6 MB)
एन. एच. एम मुलाखती नुसार निवड व प्रतिक्षा यादी 07/09/2019 31/12/2019 पहा (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2019 पदभरती पात्र/अपात्र यादी 03/09/2019 30/11/2019 पहा (228 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2019 पदभरती पात्र/अपात्र यादी योगा आयुष 03/09/2019 30/11/2019 पहा (1 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2019 पदभरती पात्र/अपात्र यादी सर्जन 03/09/2019 30/11/2019 पहा (670 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2019 पदभरती पात्र/अपात्र यादी रेडिऑलॉजिस्ट 03/09/2019 30/11/2019 पहा (665 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2019 पदभरती पात्र/अपात्र यादी ओबीजिवाय 03/09/2019 30/11/2019 पहा (973 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2019 पदभरती पात्र/अपात्र यादी एमओ यूजी आयुष 03/09/2019 30/11/2019 पहा (905 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2019 पदभरती पात्र/अपात्र यादी एमबीबीएस एमओ 03/09/2019 30/11/2019 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2019 पदभरती पात्र/अपात्र यादी डेटा मॅनेजर 03/09/2019 30/11/2019 पहा (893 KB)
संग्रहित