बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा परिषद हिंगोली, सरळसेवा भरती 2023-स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदासाठी उमेदवारांची यादी ज्यांनी दिनांक १९.०६.२०२४ रोजी १०.३० वाजता जिल्हा परिषद हिंगोली येथे मुळ कागदपत्रे तपासनीसाठी उपस्तीत राहणे बाबत

जिल्हा परिषद हिंगोली, सरळसेवा भरती 2023-स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदासाठी उमेदवारांची यादी ज्यांनी दिनांक १९.०६.२०२४ रोजी १०.३० वाजता जिल्हा परिषद हिंगोली येथे मुळ कागदपत्रे तपासनीसाठी उपस्तीत राहणे बाबत

12/06/2024 19/06/2024 पहा (1 MB)
जिल्हा परिषद हिंगोली भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग – पर्यवेक्षिका

जिल्हा परिषद हिंगोली भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग – पर्यवेक्षिका

11/06/2024 22/06/2024 पहा (129 KB)
संग्रहित