बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
निवड व प्रतिक्षा यादी औषध निर्माता या पदाकरीता आरोग्य विभाग जि.प. हिंगोलि

निवड व प्रतिक्षा यादी औषध निर्माता या पदाकरीता आरोग्य विभाग जि.प. हिंगोलि

24/01/2020 31/01/2020 पहा (230 KB)
औषध निर्माता पदभर्ती कागदपत्र पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी आरोग्य विभाग जि.प.हिंगोली

औषध निर्माता पदभर्ती कागदपत्र पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी आरोग्य विभाग जि.प.हिंगोली

22/01/2020 25/01/2020 पहा (253 KB)
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत शहरास्तरीय तांत्रिक कक्षातील तज्ञ पदावरील कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत शहरास्तरीय तांत्रिक कक्षातील तज्ञ पदावरील कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती

20/01/2020 27/01/2020 पहा (500 KB)
जिल्हा परिषद: फार्मासिस्ट पदाच्या प्रश्नपुस्तिका व उत्तरतालिका

जिल्हा परिषद: फार्मासिस्ट पदाच्या प्रश्नपुस्तिका व उत्तरतालिका

12/01/2020 31/01/2020 पहा (3 MB)
जिल्हा परिषद: फार्मासिस्ट पदाच्या उमेदवारांची प्राप्त गुणांची यादी 12/01/2020 31/01/2020 पहा (2 MB)
जिल्हा व उपविभागीय प्रयोगशाळा मध्ये कंत्राटी मनुष्यबळ भरती – 2018 अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.

कंत्राटी तत्वावर प्रयोगशाळा मदतनीस (अनु.जमाती प्रवर्ग) अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी

06/01/2020 31/01/2020 पहा (662 KB)
जिल्हा व उपविभागीय प्रयोगशाळा मध्ये कंत्राटी मनुष्यबळ भरती – 2018 अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.

कंत्राटी तत्वावर प्रयोगशाळा मदतनीस (ख़ुला प्रवर्ग) अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी

06/01/2020 31/01/2020 पहा (655 KB)
जिल्हा व उपविभागीय प्रयोगशाळा मध्ये कंत्राटी मनुष्यबळ भरती – 2018 अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.

कंत्राटी तत्वावर प्रयोगशाळा सहाय्यक (अनु.जमाती प्रवर्ग) अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी

06/01/2020 31/01/2020 पहा (670 KB)
जिल्हा व उपविभागीय प्रयोगशाळा मध्ये कंत्राटी मनुष्यबळ भरती – 2018 अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.

कंत्राटी तत्वावर प्रयोगशाळा सहाय्यक (ख़ुला प्रवर्ग) अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी

06/01/2020 31/01/2020 पहा (649 KB)
जिल्हा व उपविभागीय प्रयोगशाळा मध्ये कंत्राटी मनुष्यबळ भरती – 2018 अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.

कंत्राटी तत्वावर रसायनी (ख़ुला प्रवर्ग) अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी

06/01/2020 31/01/2020 पहा (614 KB)
संग्रहित