भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जी. एस. डी. ए. भरती: २०१८ पात्र / अपात्र उमेदवारांच्या याद्या

रसायनी, अनुजैविक तज्ञ, प्रयोगशाळा सहाय्यक व प्रयोगशाळा मदतनीस पदां करिता पात्र / अपात्र उमेदवारांच्या याद्या

17/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (8 MB)
शहरी आरोग्य अभियान

सर्वसाधारण नोट

15/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (492 KB)
शहरी आरोग्य अभियान

शहरी आरोग्य बसमत अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी व स्टाफ नर्स पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची सर्वसाधारण यादी

15/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (471 KB)
शहरी आरोग्य अभियान

शहरी आरोग्य हिंगोली अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी व स्टाफ नर्स पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची सर्वसाधारण यादी

15/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर पदभरती प्रतीक्षा यादीतून निवड जिल्हा रूग्णालय हिंगोली

NHM

14/11/2018 31/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
NHM अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवाराकरिता सर्वसाधारण सूचना

NHM

04/10/2018 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
NHM अंतर्गत निवळ आणि प्रतीक्षा यादी सेनगाव

NHM

04/10/2018 31/03/2019 डाउनलोड (4 MB)
NHM अंतर्गत निवळ आणि प्रतीक्षा यादी कळमनुरी

NHM

04/10/2018 31/03/2019 डाउनलोड (5 MB)
NHM अंतर्गत निवळ आणि प्रतीक्षा यादी हिंगोली

NHM

04/10/2018 31/03/2019 डाउनलोड (5 MB)
NHM अंतर्गत निवळ आणि प्रतीक्षा यादी बसमत

NHM

04/10/2018 31/03/2019 डाउनलोड (5 MB)
संग्रहित