बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा परिषद, हिंगोली अंतर्गत अंतिम अनुकंपा उमेदवारांची जेष्ठता सूची माहे- जुलै-2020 अखेर

जिल्हा परिषद, हिंगोली अंतर्गत अंतिम अनुकंपा उमेदवारांची जेष्ठता सूची माहे- जुलै-2020 अखेर

24/09/2020 31/12/2020 पहा (6 MB)
कोविड अंतर्गत कंत्राटी वैधकिय अधीकारी यांचा थेट मुलाखाती

कोविड अंतर्गत कंत्राटी वैधकिय अधीकारी यांचा थेट मुलाखाती

23/09/2020 10/10/2020 पहा (1 MB)
संग्रहित