बंद

बातम्या आणि अपडेट्स

बातम्या आणि अपडेट्स
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
स्थानिक सुट्ट्या २०२३

स्थानिक सुट्ट्या २०२३

18/01/2023 31/12/2023 पहा (375 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा 2022-23

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा 2022-23

22/12/2022 31/12/2023 पहा (1 MB)
केंद्र शासनाद्वारे अन्न व सार्वजनिक वितरण वीभागामार्फत वितरण करण्यात येण्याच्या फोर्टिफाईड तांदूळच्या जनजागृती

केंद्र शासनाद्वारे अन्न व सार्वजनिक वितरण वीभागामार्फत वितरण करण्यात येण्याच्या फोर्टिफाईड तांदूळच्या जनजागृती

08/09/2022 08/09/2023 पहा (347 KB)
जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखान्यात कार्यरत पशुधन विकास अधिकारी, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक यांची नावे व मोबाईल क्रमांक

जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखान्यात कार्यरत पशुधन विकास अधिकारी, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक यांची नावे व मोबाईल क्रमांक

06/09/2022 06/09/2023 पहा (786 KB)
बेलमंडल ता.कळमनुरी स्मशानभूमी आदेश

बेलमंडल ता.कळमनुरी स्मशानभूमी आदेश

29/08/2022 31/12/2024 पहा (148 KB)
बरडा वस्ती , सेनगाव स्म़शानभुमी मंजुरी बाबत आदेश

बरडा वस्ती , सेनगाव स्म़शानभुमी मंजुरी बाबत आदेश

23/08/2022 31/12/2025 पहा (3 MB)
सरकार जमीन वाटप आदेश वसमत

सरकार जमीन वाटप आदेश वसमत

10/01/2022 31/01/2032 पहा (7 MB)
सरकार जमीन वाटप आदेश सेनगांव

सरकार जमीन वाटप आदेश सेनगांव

10/01/2022 31/01/2031 पहा (3 MB)
सरकार जमीन वाटप आदेश कलम

सरकार जमीन वाटप आदेश कलम

10/01/2022 31/01/2032 पहा (4 MB)
सरकार जमीन वाटप आदेश हिंगोली भाग 3

सरकार जमीन वाटप आदेश हिंगोली भाग 3

10/01/2022 31/01/2032 पहा (4 MB)
संग्रहित