बंद

बातम्या आणि अपडेट्स

बातम्या आणि अपडेट्स
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
एएनएम / जेनम नवीन प्रवेश तपशील जाहिरात

एएनएम / जेनम नवीन प्रवेश तपशील जाहिरात

08/10/2021 14/10/2021 पहा (2 MB)
एएनएम / जेनम नवीन प्रवेश तपशील जाहिरात

एएनएम / जेनम नवीन प्रवेश तपशील जाहिरात

08/10/2021 14/10/2021 पहा (2 MB)
एएनएम / जेनम नवीन प्रवेश तपशील जाहिरात

एएनएम / जेनम नवीन प्रवेश तपशील जाहिरात

08/10/2021 14/10/2021 पहा (156 KB)
कोतवाल अंतिम जेष्ठतासुची

कोतवाल अंतिम जेष्ठतासुची

05/10/2021 31/12/2021 पहा (1 MB)
औरंगाबाद विभागातील अव्‍वल कारकुन संवर्गीय कर्मचा-यांची स्थितीदर्शक प्रारूप जेष्‍ठता सुची यादी

औरंगाबाद विभागातील अव्‍वल कारकुन संवर्गीय कर्मचा-यांची स्थितीदर्शक प्रारूप जेष्‍ठता सुची यादी

23/09/2021 10/10/2021 पहा (4 MB)
औरंगाबाद विभागातील मंडळ अधिकारी संवर्गीय कर्मचा-यांची ची स्थितीदर्शक प्रारूप जेष्‍ठता सुची यादी

औरंगाबाद विभागातील मंडळ अधिकारी संवर्गीय कर्मचा-यांची ची स्थितीदर्शक प्रारूप जेष्‍ठता सुची यादी

23/09/2021 10/10/2021 पहा (3 MB)
हिंगोली जिल्हयातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमती प्राप्त करण्याकरीता मान्यता प्राप्त पर्यावरण सल्लागार यांची नेमणूक करणेकरीता द्वितीय ई-निवीदेस मुदतवाढीची निविदा सुचना

हिंगोली जिल्हयातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमती प्राप्त करण्याकरीता मान्यता प्राप्त पर्यावरण सल्लागार यांची नेमणूक करणेकरीता द्वितीय ई-निवीदेस मुदतवाढीची निविदा सुचना

21/09/2021 21/10/2021 पहा (69 KB)
अव्वल कारकुन संवर्गाची अंतिम जेष्ठतासुची

अव्वल कारकुन संवर्गाची अंतिम जेष्ठतासुची

28/07/2021 31/12/2021 पहा (441 KB)
जाहीर प्रगटन : 756 के.व्ही अति उच्चदाब वरोरा ते परळी पारेषण विद्द्युत वाहीनीच्या तारेच्या व मनो-याच्या खालील जमींधारकांच्या शेत सर्व्हे नं / गट नं. बाबत जाहीर प्रगटन प्रसिध्दकरुन आक्षेप सादर करणे बाबत.

जाहीर प्रगटन : 756 के.व्ही अति उच्चदाब वरोरा ते परळी पारेषण विद्द्युत वाहीनीच्या तारेच्या व मनो-याच्या खालील जमींधारकांच्या शेत सर्व्हे नं / गट नं. बाबत जाहीर प्रगटन प्रसिध्दकरुन आक्षेप सादर करणे बाबत.

17/06/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
अतिवृष्टी जून ते ऑक्टोबर 2020 अनुदान वाटप यादी तालुका सेनगाव

अतिवृष्टी जून ते ऑक्टोबर 2020 अनुदान वाटप यादी तालुका सेनगाव

28/05/2021 31/12/2021 पहा (8 MB)
संग्रहित