बंद

बातम्या आणि अपडेट्स

बातम्या आणि अपडेट्स
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सेवानिवृत्त झालेले व आरोग्यसेवा देण्यास सक्षम असणा-या इच्छुक मनुष्यबळाची यादी करणे बाबत.

सेवानिवृत्त झालेले व आरोग्यसेवा देण्यास सक्षम असणा-या इच्छुक मनुष्यबळाची यादी करणे बाबत.

03/04/2020 10/04/2020 पहा (632 KB)
सेवानिवृत्त झालेले व आरोग्यसेवा देण्यास सक्षम असणा-या इच्छुक मनुष्यबळाची यादी करणे बाबत.

सेवानिवृत्त झालेले व आरोग्यसेवा देण्यास सक्षम असणा-या इच्छुक मनुष्यबळाची यादी करणे बाबत.

03/04/2020 10/04/2020 पहा (632 KB)
सन 2019-20 या वर्ष सत्राकरीता वाळु घाटांच्या पर्यावरण समितीची अनुमती मिळविण्याकरीता प्रस्ताव सादर करावयाचे असून जनतेच्या माहितीकरीता व अभिप्राय/अक्षेप नोंदविण्या बाबत जाहिर सुचना.

सन 2019-20 या वर्ष सत्राकरीता वाळु घाटांच्या पर्यावरण समितीची अनुमती मिळविण्याकरीता प्रस्ताव सादर करावयाचे असून जनतेच्या माहितीकरीता व अभिप्राय/अक्षेप नोंदविण्या बाबत जाहिर सुचना.

19/03/2020 21/04/2020 पहा (5 MB)
सन २०२० करिता जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या

सन २०२० करिता जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या

03/02/2020 31/12/2020 पहा (229 KB)
संग्रहित