बंद

बातम्या आणि अपडेट्स

बातम्या आणि अपडेट्स
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा प्रयोगशाळा हिंगोली उपकरणे कॅलीब्रेशन करणे करीता दरपत्रक मागविणे बाबत सुचना

जिल्हा प्रयोगशाळा हिंगोली उपकरणे कॅलीब्रेशन करणे करीता दरपत्रक मागविणे बाबत सुचना

04/10/2023 23/10/2023 पहा (1 MB)
जिल्हा परिषद हिंगोली अंतर्गत गट क संवर्गातील सरळ सेवा रिक्त पदे भरती-2023 परीक्षार्थी उमेदवारांना ऑनलाईन परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्यासाठीची लिंक आणि ऑनलाईन परिक्षेकरिता मार्गदर्शक पुस्तिका

जिल्हा परिषद हिंगोली अंतर्गत गट क संवर्गातील सरळ सेवा रिक्त पदे भरती-2023 परीक्षार्थी उमेदवारांना ऑनलाईन परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्यासाठीची लिंक आणि ऑनलाईन परिक्षेकरिता मार्गदर्शक पुस्तिका

30/09/2023 10/10/2023 पहा (880 KB)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्तीची निवड करण्याकरीता सुधारित कार्यक्रम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्तीची निवड करण्याकरीता सुधारित कार्यक्रम

29/09/2023 15/10/2023 पहा (285 KB)
हिंगोली जिल्‍हयातील पर्यावरण अनुमती प्राप्‍त वाळूगटातून वाळू उत्‍खनन व उत्‍खनन केलेल्‍या बांधकाम योग्‍य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळु डेपो निर्मिती, व्‍यवस्‍थापन व विक्री करणेकरीता ई-निविदा सूचना

हिंगोली जिल्‍हयातील पर्यावरण अनुमती प्राप्‍त वाळूगटातून वाळू उत्‍खनन व उत्‍खनन केलेल्‍या  बांधकाम योग्‍य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूकवाळु डेपो निर्मितीव्‍यवस्‍थापन व विक्री  करणेकरीता ई-निविदा सूचना

17/05/2023 31/12/2023 पहा (282 KB)
उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प क्र.4 कालवा अधिसूचना

उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प क्र.4 कालवा अधिसूचना

13/03/2023 13/03/2024 पहा (81 KB)
सरकार जमीन वाटप चिंचोली (नि) ता. औंढा (ना)

सरकार जमीन वाटप चिंचोली (नि) ता. औंढा (ना)

22/02/2023 21/02/2024 पहा (301 KB)
सरकार जमीन वाटप बेरुळा ता. औंढा (ना)

सरकार जमीन वाटप बेरुळा ता. औंढा (ना)

22/02/2023 29/02/2024 पहा (309 KB)
२१ फेब्रवारी २०२३ मंगळवार रोजी उच्च माध्यमिक इ. १२ वी परिक्षा असल्यामुळे रथ उत्सव औंढा नागनाथ ची जाहीर करण्यात आलेली स्थानिक सुट्टी रद्द करण्यात येत आहे

२१ फेब्रवारी २०२३ मंगळवार रोजी उच्च माध्यमिक इ. १२ वी परिक्षा असल्यामुळे रथ उत्सव औंढा नागनाथ ची जाहीर करण्यात आलेली स्थानिक सुट्टी रद्द करण्यात येत आहे

10/02/2023 31/12/2023 पहा (974 KB)
स्थानिक सुट्ट्या २०२३

स्थानिक सुट्ट्या २०२३

18/01/2023 31/12/2023 पहा (375 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा 2022-23

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा 2022-23

22/12/2022 31/12/2023 पहा (1 MB)
संग्रहित