बंद

बातम्या आणि अपडेट्स

बातम्या आणि अपडेट्स
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
हिंगोली जिल्ह्यात (ता.1-7) संचारबंदी

हिंगोली जिल्ह्यात (ता.1-7) संचारबंदी

01/03/2021 07/03/2021 पहा (726 KB)
समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी साठी समुपदेशन साठी उपस्थिती राहणे बाबत

समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी साठी समुपदेशन साठी उपस्थिती राहणे बाबत

25/02/2021 03/03/2021 पहा (973 KB)
भुसंपादन: उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प कालव्यासाठी

भुसंपादन: उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प कालव्यासाठी

05/02/2021 05/03/2021 पहा (666 KB)
ई-ऑक्शन शुध्दीपत्रक जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दी बाबत.

ई-ऑक्शन शुध्दीपत्रक जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दी बाबत.

18/01/2021 18/04/2021 पहा (1 MB)
वाळु लिलाव सन 2020-21 जिल्हास्तरीय 31 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना पहिला टप्पा

वाळु लिलाव सन 2020-21

जिल्हास्तरीय 31 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना पहिला टप्पा

01/01/2021 30/06/2021 पहा (496 KB)
आथिर्क वर्षाचा अर्थसंकल्प २०२०-२१ नगर पंचायत औंढा-कळमनुरी-बसमत-सेनगाव-हिंगोली

आथिर्क वर्षाचा अर्थसंकल्प २०२०-२१ नगर पंचायत औंढा-कळमनुरी-बसमत-सेनगाव-हिंगोली

28/09/2020 28/09/2021 पहा (502 KB)
संग्रहित