बंद

बातम्या आणि अपडेट्स

बातम्या आणि अपडेट्स
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जी.प. सरळसेवा भरती सन 2023 वरिष्ठ सहायक (लेखा) पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

जी.प. सरळसेवा भरती सन 2023 वरिष्ठ सहायक (लेखा) पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

23/07/2024 23/08/2024 पहा (186 KB)
जी.प. सरळसेवा भरती सन 2023 कनिष्ठ सहायक (लेखा) पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

जी.प. सरळसेवा भरती सन 2023 कनिष्ठ सहायक (लेखा) पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

23/07/2024 23/08/2024 पहा (167 KB)
जि.प. सरळसेवा भरती सन 2023 निवड यादी व प्रतिक्षा यादी कनिष्ठ लेखाधिकारी

जि.प. सरळसेवा भरती सन 2023 निवड यादी व प्रतिक्षा यादी कनिष्ठ लेखाधिकारी

23/07/2024 23/08/2024 पहा (130 KB)
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत स्टाफ नर्स पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत स्टाफ नर्स पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी

23/07/2024 27/07/2024 पहा (308 KB)
तलाठी सरळसेवा भरती-2023 प्रतिक्षा उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र तपासणी दिनांक 25/07/2024

तलाठी सरळसेवा भरती-2023 प्रतिक्षा उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र तपासणी दिनांक 25/07/2024

22/07/2024 01/08/2024 पहा (2 MB)
जिल्हा परिषद हिंगोली, सरळसेवा भरती -2023 पर्यवेक्षिका या पदासाठी उमेदवाराच्या नावाचे पत्र ज्यांनी दिनांक २३.०७.२०२४ रोजी १२:०० वाजता जिल्हा परिषद हिंगोली येथे मुळ कागदपत्र तपासनीसाठी उपस्तीत राहणे बाबत.

जिल्हा परिषद हिंगोली, सरळसेवा भरती -2023 पर्यवेक्षिका या पदासाठी उमेदवाराच्या नावाचे पत्र ज्यांनी दिनांक २३.०७.२०२४ रोजी १२:०० वाजता जिल्हा परिषद हिंगोली येथे मुळ कागदपत्र तपासनीसाठी उपस्तीत राहणे बाबत.

22/07/2024 29/07/2024 पहा (541 KB)
जिल्हा परिषद हिंगोली सरळ सेवा भरती 2023 रहने आरोग्य सेवक महिला या संवर्गाचे परिक्षेचा निकाल जाहीर करणे बाबत

जिल्हा परिषद हिंगोली सरळ सेवा भरती 2023 रहने आरोग्य सेवक महिला या संवर्गाचे परिक्षेचा निकाल जाहीर करणे बाबत

22/07/2024 22/08/2024 पहा (164 KB)
जिल्हा परिषद हिंगोली सरळ सेवा भरती 2023 रहने आरोग्य सेवक पुरुष 40℅या संवर्गाचे परिक्षेचा निकाल जाहीर करणे बाबत

जिल्हा परिषद हिंगोली सरळ सेवा भरती 2023 रहने आरोग्य सेवक पुरुष 40℅या संवर्गाचे परिक्षेचा निकाल जाहीर करणे बाबत

12/07/2024 30/07/2024 पहा (152 KB)
25 एप्रिल २०२४ ची जाहीर करण्यात आलेली स्थानिक सुट्टी रद्द करण्यात येत आहे.

25 एप्रिल २०२४ ची जाहीर करण्यात आलेली स्थानिक सुट्टी रद्द करण्यात येत आहे.

19/04/2024 31/12/2024 पहा (682 KB)
खाजगी वाटाघाटींद्वारे भूसंपादन नोटीस: मौजे गिरगाव ता.वसमत

खाजगी वाटाघाटींद्वारे भूसंपादन नोटीस: मौजे गिरगाव ता.वसमत

24/01/2024 25/12/2024 पहा (665 KB)
संग्रहित