बातम्या आणि अपडेट्स

बातम्या आणि अपडेट्स
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी भारती 2019: कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी उमेदवारांची यादी.

तलाठी भारती 2019: कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी उमेदवारांची यादी.

18/11/2019 22/11/2019 पहा (147 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत अधिपरिचारिका पदाकरिता निवड व प्रतीक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत अधिपरिचारिका पदाकरिता निवड व प्रतीक्षा यादी जि. प. हिंगोली

21/09/2019 31/03/2020 पहा (6 MB)
पुरवठा ई निविदा रद्द करणे बाबत

पुरवठा ई निविदा रद्द करणे बाबत

22/05/2019 31/12/2019 पहा (172 KB)
तात्पुरती नळ योजना

तात्पुरती नळ योजना

08/05/2019 30/12/2019 पहा (1 MB)
स्थानिक सुट्टी २०१९

स्थानिक सुट्टी हिंगोली २०१९

02/03/2019 31/12/2019 पहा (204 KB)
शबरी आदिवासी घरकुल योजना सन २०१८-१९

शबरी आदिवासी घरकुल योजना सन २०१८-१९

01/02/2019 31/12/2019 पहा (7 MB)
संग्रहित