बंद

बातम्या आणि अपडेट्स

बातम्या आणि अपडेट्स
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
15 हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ठ असलेल्या 94- हिंगोली विधानसभा मतदारसंघासाठी मतदान केंद्राची यादी

15 हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ठ असलेल्या 94- हिंगोली विधानसभा मतदारसंघासाठी मतदान केंद्राची यादी

13/04/2024 30/06/2024 पहा (6 MB)
15 हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ठ असलेल्या 93-कळमनुरी विधानसभा मतदारसंघासाठी मतदान केंद्राची यादी

15 हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ठ असलेल्या 93-कळमनुरी विधानसभा मतदारसंघासाठी मतदान केंद्राची यादी

13/04/2024 30/06/2024 पहा (5 MB)
15 हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ठ असलेल्या 92-वसमत विधानसभा मतदारसंघासाठी मतदान केंद्राची यादी

15 हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ठ असलेल्या 92-वसमत विधानसभा मतदारसंघासाठी मतदान केंद्राची यादी

13/04/2024 30/06/2024 पहा (5 MB)
निवडणुकीची सुचना

निवडणुकीची सुचना

29/03/2024 30/06/2024 पहा (997 KB)
भूसंपादन:- गिरगाव पुच्छ वितरिका व त्यावरिल लघु वितरिका बांधकामासाठी: माळवटा ता.वसमत

भूसंपादन:- गिरगाव पुच्छ वितरिका व त्यावरिल लघु वितरिका बांधकामासाठी: माळवटा ता.वसमत 

06/03/2024 30/06/2024 पहा (54 KB)
खाजगी वाटाघाटींद्वारे भूसंपादन नोटीस: मौजे गिरगाव ता.वसमत

खाजगी वाटाघाटींद्वारे भूसंपादन नोटीस: मौजे गिरगाव ता.वसमत

24/01/2024 25/12/2024 पहा (665 KB)
स्थानिक सुट्ट्या २०२४

स्थानिक सुट्ट्या २०२४

01/01/2024 31/12/2024 पहा (332 KB)
मत्स्यव्यवसाय-माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ०१ ते 17 मुघांची माहिती

मत्स्यव्यवसाय-माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ०१ ते 17 मुघांची माहिती

03/01/2024 31/12/2024 पहा (559 KB)
नगर रचना -माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ०१ ते 17 मुघांची माहिती

नगर रचना-माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ०१ ते 17 मुघांची माहिती

03/01/2024 31/12/2024 पहा (528 KB)
जिल्हा आरोग्य-माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ०१ ते 17 मुघांची माहिती

जिल्हा आरोग्य-माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ०१ ते 17 मुघांची माहिती

03/01/2024 31/12/2024 पहा (2 MB)
संग्रहित