बंद

बातम्या आणि अपडेट्स

बातम्या आणि अपडेट्स
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोविड 19 अंतर्गत कःञाटी तत्वाने नियुक्ती बाबत

कोविड 19 अंतर्गत कःञाटी तत्वाने नियुक्ती बाबत

04/05/2021 11/05/2021 पहा (557 KB)
कोविड 19 अंतर्गत एमबीबीएस,बिएएमएस,बिडिएस,जिएनएम,एएनएम. यांची नियुक्ती आदेश व एएनएम प्रतिक्षा यादी

कोविड 19 अंतर्गत एमबीबीएस,बिएएमएस,बिडिएस,जिएनएम,एएनएम. यांची नियुक्ती आदेश व एएनएम प्रतिक्षा यादी

26/04/2021 04/05/2021 पहा (4 MB)
स्थानिक सुट्ट्या

मा.जिल्हाधिकारी यानी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या वर्ष-2021

10/03/2021 31/12/2021 पहा (362 KB)
वाळु लिलाव सन 2020-21 जिल्हास्तरीय 15 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना तिसरा टप्पा

वाळु लिलाव सन 2020-21 जिल्हास्तरीय 15 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना तिसरा टप्पा

05/03/2021 30/09/2021 पहा (323 KB)
वाळु लिलाव सन 2020-21 जिल्हास्तरीय 31 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना पहिला टप्पा

वाळु लिलाव सन 2020-21

जिल्हास्तरीय 31 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना पहिला टप्पा

01/01/2021 30/06/2021 पहा (496 KB)
आथिर्क वर्षाचा अर्थसंकल्प २०२०-२१ नगर पंचायत औंढा-कळमनुरी-बसमत-सेनगाव-हिंगोली

आथिर्क वर्षाचा अर्थसंकल्प २०२०-२१ नगर पंचायत औंढा-कळमनुरी-बसमत-सेनगाव-हिंगोली

28/09/2020 28/09/2021 पहा (502 KB)
संग्रहित