बातम्या आणि अपडेट्स

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
निवडणूक प्रक्रियेसाठी निविदा सूचना
निवडणूक प्रक्रियेसाठी निविदा सूचना
15/01/2019 25/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
नागरीकाची सनद 10/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (952 KB)
जाहीर प्रगटन वसपांगरा ता. कळमनुरी

जाहीर प्रगटन वसपांगरा ता. कळमनुरी

05/01/2019 04/02/2019 डाउनलोड (1 MB)
नोटीस भूमी अधिग्रहण भाटेगाव 19/12/2018 31/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
दुष्काळग्रस्त गावांची यादी

दुष्काळग्रस्त गावांची यादी तालुका निहाय

05/12/2018 30/06/2019 डाउनलोड (426 KB)
अनु. जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेअंतर्गत दलित वस्त्यांचा बृहत आराखडा सन २०१८-१९ ते २०२२-२३

समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद हिंगोली

15/11/2018 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
ऑक्सिजन रेफलिंग दर पत्रक सादर करणे बाबत

जिल्हा रूग्णालय हिंगोली

14/11/2018 31/03/2019 डाउनलोड (946 KB)
रमाई आवास योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत प्रशाषकीय मान्यता 03/11/2018 31/03/2019 डाउनलोड (6 MB)
अल्पसंख्याक समाजातील तरुणाकरिता पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण परीक्षा 03/11/2018 31/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
जिल्हा रुग्णालय हिंगोली NCD कार्यक्रम अंतर्गत दर पत्रके मागविणे बाबत

जिल्हा रुग्णालय हिंगोली

20/10/2018 31/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
संग्रहित