बातम्या आणि अपडेट्स

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
स्थानिक सुट्टी २०१९

स्थानिक सुट्टी हिंगोली २०१९

02/03/2019 31/12/2019 डाउनलोड (204 KB)
ई निविदा निवडणूक विभाग

ई टेंडर वेबकास्टिंग पोल डे व कॉऊंटिंग डे

14/02/2019 31/03/2019 डाउनलोड (6 MB)
द्वितीय मुदतवाढ

द्वितीय मुदतवाढ

05/02/2019 31/03/2019 डाउनलोड (347 KB)
शबरी आदिवासी घरकुल योजना सन २०१८-१९

शबरी आदिवासी घरकुल योजना सन २०१८-१९

01/02/2019 31/12/2019 डाउनलोड (7 MB)
ई निविदा मुदतवाढ

ई निविदा मुदतवाढ

30/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (386 KB)
ई निविदा मुदतवाढ

ई निविदा मुदतवाढ

28/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (408 KB)
नागरीकाची सनद 10/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (952 KB)
नोटीस भूमी अधिग्रहण भाटेगाव 19/12/2018 31/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
दुष्काळग्रस्त गावांची यादी

दुष्काळग्रस्त गावांची यादी तालुका निहाय

05/12/2018 30/06/2019 डाउनलोड (426 KB)
अनु. जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेअंतर्गत दलित वस्त्यांचा बृहत आराखडा सन २०१८-१९ ते २०२२-२३

समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद हिंगोली

15/11/2018 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
संग्रहित