बंद

बातम्या आणि अपडेट्स

बातम्या आणि अपडेट्स
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशान कक्ष अंतर्गत असलेल्या योजनेचे २०१९-२०२० या अर्थीक वर्षाचे लेखापरिक्षन करण्याकरिता सनदी लेखापाल यांची निवड करण्याकरिता जाहीरात.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशान कक्ष अंतर्गत असलेल्या योजनेचे २०१९-२०२० या अर्थीक वर्षाचे लेखापरिक्षन करण्याकरिता सनदी लेखापाल यांची निवड करण्याकरिता जाहीरात.

10/07/2020 20/07/2020 पहा (797 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यक्रम सहाय्यक पदाची पात्र-अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यक्रम सहाय्यक पदाची पात्र-अपात्र यादी

09/07/2020 13/07/2020 पहा (5 MB)
शुध्दीपत्रक- दरपत्रक सुचना – कोविड-१९ औषधी व साहित्यकरिता लागणाऱ्या कन्झ्युमेबल/औषधी साहित्य

शुध्दीपत्रक- दरपत्रक सुचना – कोविड-१९ औषधी व साहित्यकरिता लागणाऱ्या कन्झ्युमेबल/औषधी साहित्य

09/07/2020 14/07/2020 पहा (273 KB)
दरपत्रक सुचना – कोविड-१९ औषधी व साहित्यकरिता लागणाऱ्या कन्झ्युमेबल/औषधी साहित्य

दरपत्रक सुचना – कोविड-१९ औषधी व साहित्यकरिता लागणाऱ्या कन्झ्युमेबल/औषधी साहित्य

08/07/2020 14/07/2020 पहा (3 MB)
खरिप हंगाम 2020-21 पीककर्ज अर्ज नोंदणीसाठी इथे क्लिक करा

खरिप हंगाम 2020-21 पीककर्ज अर्ज नोंदणीसाठी इथे क्लिक करा

20/05/2020 31/10/2020 पहा (308 KB)
सन २०२० करिता जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या

सन २०२० करिता जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या

03/02/2020 31/12/2020 पहा (229 KB)
संग्रहित