बातम्या आणि अपडेट्स

बातम्या आणि अपडेट्स
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नएचएम भरती अंतर्गत मुलाखत बाबत सूचना

नएचएम भरती अंतर्गत मुलाखत बाबत सूचना

19/09/2019 21/09/2019 पहा (354 KB)
एनएचएम भरती अंतर्गत मुलाखतीस पात्र उमेदवारांचे वेळा पत्रक

एनएचएम भरती अंतर्गत मुलाखतीस पात्र उमेदवारांचे वेळा पत्रक

16/09/2019 22/09/2019 पहा (9 MB)
पुरवठा ई निविदा रद्द करणे बाबत

पुरवठा ई निविदा रद्द करणे बाबत

22/05/2019 31/12/2019 पहा (172 KB)
तात्पुरती नळ योजना

तात्पुरती नळ योजना

08/05/2019 30/12/2019 पहा (1 MB)
स्थानिक सुट्टी २०१९

स्थानिक सुट्टी हिंगोली २०१९

02/03/2019 31/12/2019 पहा (204 KB)
शबरी आदिवासी घरकुल योजना सन २०१८-१९

शबरी आदिवासी घरकुल योजना सन २०१८-१९

01/02/2019 31/12/2019 पहा (7 MB)
संग्रहित