निविदा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई निविदा निवडणूक विभाग

ई टेंडर वेबकास्टिंग पोल डे व कॉऊंटिंग डे

14/02/2019 31/03/2019 डाउनलोड (6 MB)
द्वितीय मुदतवाढ

द्वितीय मुदतवाढ

05/02/2019 31/03/2019 डाउनलोड (347 KB)
निवडणूक विभाग ई निविदा

निवडणूक विभाग ई निविदा एल ई डी टी व्ही

31/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (7 MB)
निवडणूक विभाग ई निविदा

निवडणूक विभाग ई निविदा हमाल

31/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (6 MB)
ई निविदा मुदतवाढ

ई निविदा मुदतवाढ

30/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (386 KB)
ई निविदा मुदतवाढ

ई निविदा मुदतवाढ

28/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (408 KB)
निवीदा सादर करण्यासाठी प्रथम मुदतवाढ देणे बाबत

हिंगोली जिल्हयातील ग्रामीण/नागरी भागातील टंचाईग्रस्त गावे/वाडया/तांडयाना पिण्याचे पाणी टॅकरव्दारे पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा सन 2018-19 निवीदा सादर करण्यासाठी प्रथम मुदतवाढ देणे बाबत.

22/11/2018 31/03/2019 डाउनलोड (47 KB)
संग्रहित