बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
हिंगोली जिल्हयातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमती प्राप्त करण्याकरीता मान्यता प्राप्त पर्यावरण सल्लागार यांची नेमणूक करणेकरीता द्वितीय ई-निवीदेस मुदतवाढीची निविदा सुचना

हिंगोली जिल्हयातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमती प्राप्त करण्याकरीता मान्यता प्राप्त पर्यावरण सल्लागार यांची नेमणूक करणेकरीता द्वितीय ई-निवीदेस मुदतवाढीची निविदा सुचना

21/09/2021 21/10/2021 पहा (69 KB)
सन 2021-22 ते 2023-24 या 3 वर्षा करीता हिंगोली जिल्हयातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमती प्राप्त करण्याकरीता मान्यता प्राप्त पर्यावरण सल्लागार यांची नेमणूक करणेकरीता ई – निविदा सुचने ची जाहिरात प्रसिध्द करणे बाबत

सन 2021-22 ते 2023-24 या 3 वर्षा करीता हिंगोली जिल्हयातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमती प्राप्त करण्याकरीता मान्यता प्राप्त पर्यावरण सल्लागार यांची नेमणूक करणेकरीता ई – निविदा सुचने ची जाहिरात प्रसिध्द करणे बाबत

07/09/2021 07/10/2021 पहा (74 KB)
वाळु लिलाव सन 2020-21 जिल्हास्तरीय 15 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना तिसरा टप्पा

वाळु लिलाव सन 2020-21 जिल्हास्तरीय 15 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना तिसरा टप्पा

05/03/2021 30/09/2021 पहा (323 KB)
संग्रहित