बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाळु लिलाव सन 2020-21 जिल्हास्तरीय 15 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना तिसरा टप्पा

वाळु लिलाव सन 2020-21 जिल्हास्तरीय 15 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना तिसरा टप्पा

05/03/2021 30/09/2021 पहा (323 KB)
ई-ऑक्शन शुध्दीपत्रक जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दी बाबत.

ई-ऑक्शन शुध्दीपत्रक जिल्हयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दी बाबत.

18/01/2021 18/04/2021 पहा (1 MB)
वाळु लिलाव सन 2020-21 जिल्हास्तरीय 31 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना पहिला टप्पा

वाळु लिलाव सन 2020-21

जिल्हास्तरीय 31 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना पहिला टप्पा

01/01/2021 30/06/2021 पहा (496 KB)
संग्रहित