बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाळु लिलाव सन 2021-22 हिंगोली जिल्हयातील 08 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना/जाहिरात तिसरा टप्पा

वाळु लिलाव सन 2021-22

हिंगोली जिल्हयातील 08 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना/जाहिरात तिसरा टप्पा

12/04/2022 12/10/2022 पहा (245 KB)
वाळु लिलाव सन 2021-22 हिंगोली जिल्हयातील 08 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना/जाहिरात दुसरा टप्पा

वाळु लिलाव सन 2021-22  हिंगोली जिल्हयातील 08 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना/जाहिरात दुसरा टप्पा 

25/02/2022 31/08/2022 पहा (18 KB)
वाळु लिलाव सन 2021-22 हिंगोली जिल्हयातील 15 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना/जाहिरात पहिला टप्पा

वाळु लिलाव सन 2021-22  हिंगोली जिल्हयातील 15 वाळु घाटांच्या ई- लिलाव सूचना/जाहिरात पहिला टप्पा 

03/02/2022 31/08/2022 पहा (18 KB)
संग्रहित