बंद

NHM अंतर्गत हेल्थ वेलनेस सेंटर ची पदभरती बाबत सुचना – बसमत तालुका

NHM अंतर्गत हेल्थ वेलनेस सेंटर ची पदभरती बाबत सुचना – बसमत तालुका
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
NHM अंतर्गत हेल्थ वेलनेस सेंटर ची पदभरती बाबत सुचना – बसमत तालुका

तालुका वसमत करिता कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर या पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना सूचना त्यांनी ०९/०८/२०१८ ऐवजी १४/०८/२०१८ रोजी सकाळी १०:०० उपस्तिथ रहावे

08/08/2018 09/08/2018 पहा (970 KB)