बंद

२१ फेब्रवारी २०२३ मंगळवार रोजी उच्च माध्यमिक इ. १२ वी परिक्षा असल्यामुळे रथ उत्सव औंढा नागनाथ ची जाहीर करण्यात आलेली स्थानिक सुट्टी रद्द करण्यात येत आहे

२१ फेब्रवारी २०२३ मंगळवार रोजी उच्च माध्यमिक इ. १२ वी परिक्षा असल्यामुळे रथ उत्सव औंढा नागनाथ ची जाहीर करण्यात आलेली स्थानिक सुट्टी रद्द करण्यात येत आहे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
२१ फेब्रवारी २०२३ मंगळवार रोजी उच्च माध्यमिक इ. १२ वी परिक्षा असल्यामुळे रथ उत्सव औंढा नागनाथ ची जाहीर करण्यात आलेली स्थानिक सुट्टी रद्द करण्यात येत आहे

२१ फेब्रवारी २०२३ मंगळवार रोजी उच्च माध्यमिक इ. १२ वी परिक्षा असल्यामुळे रथ उत्सव औंढा नागनाथ ची जाहीर करण्यात आलेली स्थानिक सुट्टी रद्द करण्यात येत आहे

10/02/2023 31/12/2023 पहा (974 KB)