बंद

व्हिडीओ कॅमेरा व ऑपरेटरसह ड्रोन कॅमेरा पुरविणेबाबत

व्हिडीओ कॅमेरा व ऑपरेटरसह ड्रोन कॅमेरा पुरविणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
व्हिडीओ कॅमेरा व ऑपरेटरसह ड्रोन कॅमेरा पुरविणेबाबत

निवडणूक प्रक्रियेसाठी प्रती दिवस (24 तास) भाडेतत्वावर कॅमेरामनसह HDD व्हिडीओ कॅमेरा व ऑपरेटरसह ड्रोन कॅमेरा पुरविणेबाबत

15/01/2019 25/01/2019 पहा (6 MB)