बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पंधराव्या वित्त आयोग पद भरती आरोग्य सेवक / प्रयोगशाळा -तंत्रज्ञ या पदाची स्किल टेस्ट व लेखी गुणवत्ता यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पंधराव्या वित्त आयोग पद भरती आरोग्य सेवक / प्रयोगशाळा -तंत्रज्ञ या पदाची स्किल टेस्ट व लेखी गुणवत्ता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पंधराव्या वित्त आयोग पद भरती आरोग्य सेवक / प्रयोगशाळा -तंत्रज्ञ या पदाची स्किल टेस्ट व लेखी गुणवत्ता यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पंधराव्या वित्त आयोग पद भरती आरोग्य सेवक / प्रयोगशाळा -तंत्रज्ञ या पदाची स्किल टेस्ट व लेखी गुणवत्ता यादी

02/03/2023 13/03/2023 पहा (2 MB)