बंद

माहे ऑक्टोबर – नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या “क्यार” व “महा” चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांच्या नुकसान

माहे ऑक्टोबर – नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या “क्यार” व “महा” चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांच्या नुकसान
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
माहे ऑक्टोबर – नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या “क्यार” व “महा” चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांच्या नुकसान

माहे ऑक्टोबर – नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या “क्यार” व “महा” चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांच्या नुकसान

18/02/2020 31/03/2020 पहा (261 KB)