बंद

मतदार यादी तयारी व प्रकाशन नांदेड सिख गुरुद्वारा

मतदार यादी तयारी व प्रकाशन नांदेड सिख गुरुद्वारा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मतदार यादी तयारी व प्रकाशन नांदेड सिख गुरुद्वारा

दिनांक 01/07/2018 या अर्हता दिनांकावर आधारीत नांदेड सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री. हजूर अपचलनगर साहिब मंडळाच्या तीन सदस्यांची निवडणुक २०१८ मतदार यादी कार्यक्रम (मतदार यादी तयार कारणे व प्रसिध्दीचा कार्यक्रम)

20/07/2018 18/08/2018 पहा (891 KB)