बंद

झेरॉक्स कॅम्प्युटर, लॅपटॉप, प्रिंटर्स व प्रोजेक्टर पुरविणेबाबत

झेरॉक्स कॅम्प्युटर, लॅपटॉप, प्रिंटर्स व प्रोजेक्टर पुरविणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
झेरॉक्स कॅम्प्युटर, लॅपटॉप, प्रिंटर्स व प्रोजेक्टर पुरविणेबाबत

निवडणूक प्रक्रियेसाठी प्रती दिवस (24 तास) भाडेतत्वावर झेरॉक्स कॅम्प्युटर, लॅपटॉप, प्रिंटर्स व प्रोजेक्टर पुरविणेबाबत

15/01/2019 25/01/2019 पहा (6 MB)