बंद

जिल्हा व उपविभागीय प्रयोगशाळा मध्ये कंत्राटी मनुष्यबळ भरती – 2018 अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.

जिल्हा व उपविभागीय प्रयोगशाळा मध्ये कंत्राटी मनुष्यबळ भरती – 2018 अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा व उपविभागीय प्रयोगशाळा मध्ये कंत्राटी मनुष्यबळ भरती – 2018 अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.

कंत्राटी तत्वावर प्रयोगशाळा सहाय्यक (ख़ुला प्रवर्ग) अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी

06/01/2020 31/01/2020 पहा (649 KB)