बंद

जिल्हा रुग्णालय,हिंगोली अंतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध आरोग्य संस्थेकडे असलेल्या उपकरने

जिल्हा रुग्णालय,हिंगोली अंतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध आरोग्य संस्थेकडे असलेल्या उपकरने
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय,हिंगोली अंतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध आरोग्य संस्थेकडे असलेल्या उपकरने

जिल्हा रुग्णालय,हिंगोली अंतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध आरोग्य संस्थेकडे असलेल्या उपकरने,शितसाखळी उपकरने निर्लेखित जड वस्तु व इतर ई-लिलावाचा तपशील बाबत

22/08/2019 12/09/2019 पहा (7 MB)