बंद

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष अंतर्गत असलेल्या योजनेंचे लेखा परीक्षण सण २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्याकरिता सनदी लेखापाल यांची निवड करणे बाबत

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष अंतर्गत असलेल्या योजनेंचे लेखा परीक्षण सण २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्याकरिता सनदी लेखापाल यांची निवड करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष अंतर्गत असलेल्या योजनेंचे लेखा परीक्षण सण २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्याकरिता सनदी लेखापाल यांची निवड करणे बाबत 08/10/2018 15/10/2018 पहा (1 MB)