बंद

जिल्हा निवड समिती हिंगोली अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांची रिक्त पदे कंञाटी स्वरुपात थेट मुलाखती द्वारे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द करणे बाबत

जिल्हा निवड समिती हिंगोली अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांची रिक्त पदे कंञाटी स्वरुपात थेट मुलाखती द्वारे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा निवड समिती हिंगोली अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांची रिक्त पदे कंञाटी स्वरुपात थेट मुलाखती द्वारे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द करणे बाबत

जिल्हा निवड समिती हिंगोली अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांची रिक्त पदे कंञाटी स्वरुपात थेट मुलाखती द्वारे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द करणे बाबत

04/04/2020 08/04/2020 पहा (864 KB)