बंद

जाहीर प्रगटन : 756 के.व्ही अति उच्चदाब वरोरा ते परळी पारेषण विद्द्युत वाहीनीच्या तारेच्या व मनो-याच्या खालील जमींधारकांच्या शेत सर्व्हे नं / गट नं. बाबत जाहीर प्रगटन प्रसिध्दकरुन आक्षेप सादर करणे बाबत.

जाहीर प्रगटन : 756 के.व्ही अति उच्चदाब वरोरा ते परळी पारेषण विद्द्युत वाहीनीच्या तारेच्या व मनो-याच्या खालील जमींधारकांच्या शेत सर्व्हे नं / गट नं. बाबत जाहीर प्रगटन प्रसिध्दकरुन आक्षेप सादर करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीर प्रगटन : 756 के.व्ही अति उच्चदाब वरोरा ते परळी पारेषण विद्द्युत वाहीनीच्या तारेच्या व मनो-याच्या खालील जमींधारकांच्या शेत सर्व्हे नं / गट नं. बाबत जाहीर प्रगटन प्रसिध्दकरुन आक्षेप सादर करणे बाबत.

जाहीर प्रगटन : 756 के.व्ही अति उच्चदाब वरोरा ते परळी पारेषण विद्द्युत वाहीनीच्या तारेच्या व मनो-याच्या खालील जमींधारकांच्या शेत सर्व्हे नं / गट नं. बाबत जाहीर प्रगटन प्रसिध्दकरुन आक्षेप सादर करणे बाबत.

17/06/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)