बंद

अनु. जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेअंतर्गत दलित वस्त्यांचा बृहत आराखडा सन २०१८-१९ ते २०२२-२३

अनु. जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेअंतर्गत दलित वस्त्यांचा बृहत आराखडा सन २०१८-१९ ते २०२२-२३
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनु. जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेअंतर्गत दलित वस्त्यांचा बृहत आराखडा सन २०१८-१९ ते २०२२-२३

समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद हिंगोली

15/11/2018 31/03/2019 पहा (2 MB)