कार्यालयीन आदेश

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
अंतिम मतदार यादी नगर परिषद पोट निवळणूक हिंगोली २०१९ 27/05/2019 डाउनलोड(8 MB)
महाराष्ट्र विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा २०१८ (तलाठी संवर्ग) हिंगोली जिल्हा (गुण तक्ता) 10/01/2019 डाउनलोड(1 MB)
बसमत उपविभागातील तलाठी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ या अहर्ता दिनांकावरील अंतिम जेष्ठता सूची 21/08/2018 डाउनलोड(8 MB)
तलाठी अंतर्गत परीक्षा 18/08/2018 डाउनलोड(2 MB)
तलाठी संवर्गातील बदलीचे आदेश उपविभागीय अधिकारी कळमनुरी 26/07/2018 डाउनलोड(2 MB)
जाहिरात २०१८ : पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेसाठी अंतर्गत जी. एस. डी. ए. हिंगोली 07/07/2018 डाउनलोड(3 MB)
वसमत उपविभागातील तलाठी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी दि. ०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ 07/07/2018 डाउनलोड(2 MB)
कोतवाल ज्येष्ठता यादी दि.31.12.2017 अखेर पर्यतची 06/07/2018 डाउनलोड(285 KB)
मदरसा, शाळा, कनिष्ठ महाविधलय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळा यांचे आधुनिकीकरण प्रस्ताव सादर करणे बाबत 04/07/2018 डाउनलोड(214 KB)
केरोसीन नियतन 40% माहे जून 2018 19/06/2018 डाउनलोड(5 MB)