कार्यालयीन आदेश

कार्यालयीन आदेश
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
तलाठी बदली कळमनुरी 06/06/2019 डाउनलोड(3 MB)
लिगो इंडिया प्रोजेक्ट 04/06/2019 डाउनलोड(1 MB)
जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या बदल्यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी-आरोग्य विभाग 01/06/2019 डाउनलोड(850 KB)
मतदान केंद्र यादी नगर परिषद पोट निवळणूक हिंगोली २०१९ 29/05/2019 डाउनलोड(216 KB)
प्रेस नोट 30/05/2019 डाउनलोड(594 KB)
अंतिम मतदार यादी नगर परिषद पोट निवळणूक हिंगोली २०१९ 27/05/2019 डाउनलोड(8 MB)
महाराष्ट्र विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा २०१८ (तलाठी संवर्ग) हिंगोली जिल्हा (गुण तक्ता) 10/01/2019 डाउनलोड(1 MB)
बसमत उपविभागातील तलाठी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ या अहर्ता दिनांकावरील अंतिम जेष्ठता सूची 21/08/2018 डाउनलोड(8 MB)
तलाठी अंतर्गत परीक्षा 18/08/2018 डाउनलोड(2 MB)
तलाठी संवर्गातील बदलीचे आदेश उपविभागीय अधिकारी कळमनुरी 26/07/2018 डाउनलोड(2 MB)