बंद

कार्यालयीन आदेश

Filter Document category wise

फिल्टर

कार्यालयीन आदेश
शीर्षक तारीख View / Download
शिपाई अंतिम जेष्ठता सूची 29/07/2019 पहा (2 MB)
वाहन चालक अंतिम जेष्ठता सूची 29/07/2019 पहा (2 MB)
तलाठी बदली कळमनुरी 06/06/2019 पहा (3 MB)
लिगो इंडिया प्रोजेक्ट 04/06/2019 पहा (1 MB)
जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या बदल्यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी-आरोग्य विभाग 01/06/2019 पहा (850 KB)
मतदान केंद्र यादी नगर परिषद पोट निवळणूक हिंगोली २०१९ 29/05/2019 पहा (216 KB)
प्रेस नोट 30/05/2019 पहा (594 KB)
अंतिम मतदार यादी नगर परिषद पोट निवळणूक हिंगोली २०१९ 27/05/2019 पहा (8 MB)
महाराष्ट्र विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा २०१८ (तलाठी संवर्ग) हिंगोली जिल्हा (गुण तक्ता) 10/01/2019 पहा (1 MB)
बसमत उपविभागातील तलाठी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ या अहर्ता दिनांकावरील अंतिम जेष्ठता सूची 21/08/2018 पहा (8 MB)