बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय हिंगोली

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय हिंगोली
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी collector[dot]hingoli[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02456-221701 02456-221464 जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड रोड हिंगोली
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी निवासी rdc[dot]hingoli123[at]gmail[dot]com 02456-221450 02456-222400 जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड रोड हिंगोली