बंद

इतिहास

मराठवाडा सुरुवातीला निजामांच्या शासनकाळात होता. हिंगोली हे परभणी जिल्ह्याचे तालुका होते आणि निजामशाहीत होते. विदर्भाजवळ सीमाभागाची जागा म्हणून निजामाची लष्करी तळ होती. त्या युगमध्ये हिंगोली येथून लष्करी सैन्याची, रुग्णालये, पशुवैद्यकीय दवाखाना चालत होत्या. हिंगोलीचे रहिवासी 1803 मध्ये टीपू सुलतान आणि मराठा यांच्यातील दोन मोठ्या युद्धांचा अनुभव घेत होते आणि 1857 मध्ये नागपूरकर आणि भोसले लष्करी आधारावर हे शहर हाइडाबाद राज्यातील एक महत्वाचे व प्रसिद्ध ठिकाण होते.

पलटन, रिसला, टोखखाना, पेंशनपुरा, सदर बाजार अशा काही नावे प्रसिद्ध आहेत. 1956 मध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात जेव्हा मराठवाड्याची पुनर्बांधणी करण्यात आली तेव्हा मुंबई राज्याला जोडण्यात आले आणि 1960 मध्ये परभणी जिल्ह्यात हिंघोली महाराष्ट्र राज्याचा एक भाग बनले. पुढे 1 मे 1999 रोजी परभणी विभागात हिंगोली जिल्हा अस्तित्वात आला.

1956 साली परभणी जिल्ह्यातील भाग म्हणून 1960 साली महाराष्ट्र राज्याचा भाग बनला. हा जिल्हा परभणी जिल्ह्यात 1 मे 1999 रोजी पाच तहसिलींसह तयार करण्यात आला होता: हिंगोली, कळमनुरी, सेनगाव, औंढा नागनाथ आणि बसमत.