बंद

आणीबाणी सेवा

अनु क्रमांक सेवा नाव संपर्क क्रमांक
1 पोलीस 100
2 अग्निशमन 101
3 रुग्णवाहिका 102
4 आपत्ती व्यवस्थापन 108
5 महिला हेल्पलाइन 181
6 एड्स हेल्पलाइन 1097
7 मुलांचा गैरवापर हॉटलाइन 1098
8 राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण 011-1078
9 जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन 02456-224784