बंद

बातम्या आणि अपडेट्स

बातम्या आणि अपडेट्स
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
डिस्ट्रिक्ट अर्ली एंटर्वेशन सेन्टर विभागात विशेष तज्ञ सेवेबाबत

डिस्ट्रिक्ट अर्ली एंटर्वेशन सेन्टर विभागात विशेष तज्ञ सेवेबाबत

24/02/2023 03/03/2023 पहा (603 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरती अंतर्गत सर्वसाधारण यादि

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरती अंतर्गत  सर्वसाधारण यादि

17/02/2023 22/02/2023 पहा (168 KB)
फेर प्रगटन — प्रणाली दरपत्रकाच्या पुरवठ्याबाबत शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी

फेर प्रगटन — प्रणाली दरपत्रकाच्या पुरवठ्याबाबत शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी

12/01/2023 16/01/2023 पहा (4 MB)
फेर प्रगटन….व्हिडिओग्राफीसाठी कॅमेरामनसह व्हिडिओ कॅमेरा शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी

फेर प्रगटन….व्हिडिओग्राफीसाठी कॅमेरामनसह व्हिडिओ कॅमेरा शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी

12/01/2023 16/01/2023 पहा (5 MB)
व्हिडिओग्राफीसाठी कॅमेरामनसह व्हिडिओ कॅमेरा

व्हिडिओग्राफीसाठी कॅमेरामनसह व्हिडिओ कॅमेरा

29/12/2022 05/01/2023 पहा (2 MB)
जीपीएस प्रणाली दरपत्रकाच्या पुरवठ्याबाबत शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी

जीपीएस प्रणाली दरपत्रकाच्या पुरवठ्याबाबत शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी

29/12/2022 05/01/2023 पहा (1 MB)
फर्निचर आणि मंडप आणि इलेक्ट्रिकल्सच्या पुरवठ्याबाबत शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी

फर्निचर आणि मंडप आणि इलेक्ट्रिकल्सच्या पुरवठ्याबाबत शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी

29/12/2022 05/01/2023 पहा (2 MB)
भाडे तत्वावर वेब कास्टिंग बाबत शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी

भाडे तत्वावर वेब कास्टिंग बाबत शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी

29/12/2022 05/01/2023 पहा (2 MB)
चहापाण अल्पोपहार व भोजन व्यवस्था पुरवठा करणे बाबत शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी

चहापाण अल्पोपहार व भोजन व्यवस्था पुरवठा करणे बाबत शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी

29/12/2022 05/01/2023 पहा (2 MB)
गायरान जमीन वाटप आदेश

गायरान जमीन वाटप आदेश

09/12/2021 31/12/2022 पहा (4 MB)