बोंडअ‍ळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका सेनगाव – दुसरा हप्ता

सेनगाव तालुका कापूस बोंडअळी अनुदान वाटप (दुसरा हप्ता)

19/09/2018 31/03/2019 डाउनलोड (966 KB)
बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका कळमनुरी फेज २

बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका कळमनुरी फेज २

14/09/2018 31/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका हिंगोली फेज २

बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका हिंगोली फेज २

14/09/2018 31/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका वसमत फेज २

बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका वसमत फेज २

14/09/2018 31/03/2019 डाउनलोड (9 MB)
बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका औंढा फेज २

बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका औंढा फेज २

14/09/2018 31/03/2019 डाउनलोड (5 MB)
बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका सेनगाव

बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका सेनगाव

07/07/2018 31/03/2019 डाउनलोड (7 MB)
बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका वसमत

बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका वसमत

07/07/2018 31/03/2019 डाउनलोड (7 MB)
बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका कळमनुरी

बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका कळमनुरी

07/07/2018 31/03/2019 डाउनलोड (669 KB)
बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका औंढा

बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका औंढा

07/07/2018 31/03/2019 डाउनलोड (894 KB)
बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका हिंगोली

बोंडअळीग्रस्त शेतकरी अनुदान वाटप यादी तालुका हिंगोली

07/07/2018 31/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
संग्रहित