बंद

हिंगोली जिल्ह्यातील अन्न धान्य वाहतुकीच्या पर्यायी व्यवस्थेकरिता 3 महिन्याच्या कालावधीसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत.

हिंगोली जिल्ह्यातील अन्न धान्य वाहतुकीच्या पर्यायी व्यवस्थेकरिता 3 महिन्याच्या कालावधीसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
हिंगोली जिल्ह्यातील अन्न धान्य वाहतुकीच्या पर्यायी व्यवस्थेकरिता 3 महिन्याच्या कालावधीसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत.

हिंगोली जिल्ह्यातील अन्न धान्य वाहतुकीच्या पर्यायी व्यवस्थेकरिता 3 महिन्याच्या कालावधीसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत.

02/05/2020 08/05/2020 पहा (915 KB)