बंद

हिंगोली जिल्‍हयातील पर्यावरण अनुमती प्राप्‍त वाळूगटातून वाळू उत्‍खनन व उत्‍खनन केलेल्‍या बांधकाम योग्‍य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळु डेपो निर्मिती, व्‍यवस्‍थापन व विक्री करणेकरीता ई-निविदा सूचना

हिंगोली जिल्‍हयातील पर्यावरण अनुमती प्राप्‍त वाळूगटातून वाळू उत्‍खनन व उत्‍खनन केलेल्‍या बांधकाम योग्‍य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळु डेपो निर्मिती, व्‍यवस्‍थापन व विक्री करणेकरीता ई-निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
हिंगोली जिल्‍हयातील पर्यावरण अनुमती प्राप्‍त वाळूगटातून वाळू उत्‍खनन व उत्‍खनन केलेल्‍या बांधकाम योग्‍य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळु डेपो निर्मिती, व्‍यवस्‍थापन व विक्री करणेकरीता ई-निविदा सूचना

हिंगोली जिल्‍हयातील पर्यावरण अनुमती प्राप्‍त वाळूगटातून वाळू उत्‍खनन व उत्‍खनन केलेल्‍या  बांधकाम योग्‍य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूकवाळु डेपो निर्मितीव्‍यवस्‍थापन व विक्री  करणेकरीता ई-निविदा सूचना

17/05/2023 31/12/2023 पहा (282 KB)