बंद

मतदार नोंदणी नियम १९६० चे नियम ३१(४) खालील सुचना प्रसिद्धी

मतदार नोंदणी नियम १९६० चे नियम ३१(४) खालील सुचना प्रसिद्धी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मतदार नोंदणी नियम १९६० चे नियम ३१(४) खालील सुचना प्रसिद्धी

मतदार नोंदणी नियम १९६० चे नियम ३१(४) खालील सुचना प्रसिद्धी

15/10/2022 31/12/2022 पहा (893 KB)