बंद

पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी मनुष्यबळ पदभरती मुलाखती दि.०१/०१/२०२० व ०२/०१/२०२० बाबत

पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी मनुष्यबळ पदभरती मुलाखती दि.०१/०१/२०२० व ०२/०१/२०२० बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी मनुष्यबळ पदभरती मुलाखती दि.०१/०१/२०२० व ०२/०१/२०२० बाबत

कंत्राटी तत्वावर अणुजैविक तज्ञ (ख़ुला प्रवर्ग) या पदासाठी मुलाखतीस हजार राहाणे बाबत

26/12/2019 10/01/2020 पहा (3 MB)