बंद

तालुका वसमत BAMS तात्पुरती गुणवत्ता यादी

तालुका वसमत BAMS तात्पुरती गुणवत्ता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तालुका वसमत BAMS तात्पुरती गुणवत्ता यादी

तालुका वसमत BAMS अर्हताधारक उमेदवारांच्या शैक्षणीक अर्हते बाबत कागदपत्रांची छाननी प्रक्रिया झाल्या नंतर तात्पुरती गुणवत्ता यादी.

14/08/2018 18/08/2018 पहा (6 MB)