बंद

जिल्हा निवड समिती हिंगोली अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट अ यांची रिक्त पदे कंत्राटी स्वरूपात भरण्यासाठी मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत

जिल्हा निवड समिती हिंगोली अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट अ यांची रिक्त पदे कंत्राटी स्वरूपात भरण्यासाठी मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा निवड समिती हिंगोली अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट अ यांची रिक्त पदे कंत्राटी स्वरूपात भरण्यासाठी मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत

जिल्हा निवड समिती हिंगोली अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट अ यांची रिक्त पदे कंत्राटी स्वरूपात भरण्यासाठी मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत

11/01/2022 15/01/2022 पहा (925 KB)