बंद

लोक प्रतिनिधी

 

हेमंत श्रीराम पाटील
खासदार हिंगोली (महाराष्ट्र)
Hemant Patil

 

तानाजी सखाराम मुटकुळे
आमदार हिंगोली (महाराष्ट्र)
Tanaji Sakharamji Mutkule

 

संतोष बांगर
आमदार कळमनुरी (महाराष्ट्र)
santosh-bangar

 

चंद्रकांत नवघरे
आमदार बसमत (महाराष्ट्र)
Chandrakant Nawghare