बंद

कोविड -19

Title Date View/Download
प्रतीबंधमुक्त दुकाने सूरु ठेवणे आदेश २६-०५-२०२० View
फौ.प्र.सं.चे कलम 144 चे आदेश १७-०५-२०२० View
हार्डवेआर, आटोमोबाइल इ सुरु ठेवणे १७-०५-२०२० View
बँकेचे कामकाज RBI च्या निर्देशाप्रमाणे १७-०५-२०२० View
सिमा बंदी आदेश दी.31.5.2020 पर्यंत १७-०५-२०२० View
इलेक्ट्रिकल्स , स्टेशनरी सा. सुरु ठेवणे १७-०५-२०२० View
किराणा,भाजीपाला इ. दुकाने सुरु ठेवणे १७-०५-२०२० View
ऑप्टिकल शाॅप सुरू ठेवणे आदेश १७-०५-२०२० View
येणाऱ्या नागरिकांची तपासणी आदेश ११-०५-२०२० View
सुधारीत आदेश भाजीपाला व ईतर ०९-०५-२०२० View
सुधारित आदेश ई व स्टेशनरी सा दुकाने ०९-०५-२०२० View
प्रतीबंधीत कंटेनमेंट झोन ०५-०५-२०२० View
हिंगोली कंटेनमेंट परिसर पुर्णतः बंदी ०५-०५-२०२० View
किराणा व भाजीपाला विक्री आदेश ०२-०५-२०२० View
सुधारीत आदेश कृषी सेवा केंद्र व इतर २१-०४-२०२० View
नियतकालीके घरोघरी वितरण सुधारित आदेश २१-०४-२०२० View
न.पा. क्षेत्राबाहेरील कृषि व उद्योग आदेश १९-०४-२०२० पहा
सर्व बँका यांना मार्गदर्शक आदेश १९-०४-२०२० पहा
10% कर्मचारी उपस्थिती बाबत आदेश १९-०४-२०२० पहा
अत्यावश्यक सेवेच्या वाहन व दुरुस्ती गॅरेज १९-०४-२०२० पहा
मनरेगा अंतर्गत कामा बाबत १९-०४-२०२० पहा
किराणा दुकान, भाजीपाला, मटण शॉप, बेकरी चालू करणे बाबत १९-०४-२०२० पहा
कृषि सेवा केंद्र व सेवा सुधारित आदेश १९-०४-२०२० पहा
उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कार्यवाहीचे आदेश १८-०४-२०२० पहा
आपले सरकार सेवा केंद्र मार्गदर्शक आदेश १८-०४-२०२० पहा
  • नॅशनल कॉल सेंटर संपर्क क्रमांक – 011-23978046
  • राज्य नियंत्रण कक्ष संपर्क क्रमांक – 020-26127394
  • जिल्हाधिकारी कार्यालय नियंत्रण कक्ष – 02456-222560
  • हेल्पडेस्क ईमेल – covid19.help@gov.in